top of page

In 2015 was de toekomstvisie voor de zuidrand van Vollenhove om het weidse open karakter van de Bentpolder te behouden. En tevens om mogelijkheden te scheppen om aantrekkelijke ommetjes te kunnen maken. De kerngroep 'geenzonneparkinVollenhove' wil zich hard maken om deze visie te behouden.

Drone achter waterz..jpg
Service: Wat we doen
bottom of page